SM

stwardnienie rozsiane

Leczenie

Leczenie stwardnienia rozsianego prowadzone jest w sposób kompleksowy i obejmuje:

  1. terapię objawową,
  2. terapię rzutów choroby
  3. leczenie modyfikujące przebieg choroby, którego celem jest zahamowanie naturalnego przebiegu choroby oraz spowolnienie procesu postępu niepełnosprawności.

Aktualnie, tj. od 1 listopada 2022, leczenie modyfikujące przebieg SM odbywa się w ramach programu lekowego B.29. Włączenie do programu lekowego warunkuje spełnienie wymaganych kryteriów i przeprowadzenie niezbędnych badań diagnostycznych. W programie finansowane jest leczenie stwardnienia rozsianego: w postaci rzutowo-remisyjnej (RRMS) w I i II linii leczenia; w postaci ciężkiej, szybko rozwijającej się (RES RRMS); w postaci pierwotnie postępującej (PPMS); oraz w postaci wtórnie postępującej (SPMS). Od 1 lipca 2023 w programie dostępne są nowe opcje terapeutyczne w leczeniu I linii.

Aktualny program lekowy B.29 można znaleźć pod linkiem: B.29 (od 04.2024)

Danuta, Karolina, Magda – chorują na SM. U każdej z nich choroba ma inny przebieg, ale u wszystkich – dzięki podjętemu leczeniu – udało się zahamować jej postęp. Tu podzieliły się swoimi doświadczeniami.

Na pytania dotyczące stwardnienia rozsianego odpowiada nasz ekspert – prof. dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa. Tutaj znajdziesz również materiały edukacyjne.

Partnerzy kampanii

Organizator