SM

stwardnienie rozsiane

Epidemiologia

Obecnie na SM choruje około 2,8 miliona osób na całym świecie. W Polsce SM ma około 45-50 tys. osób. Dane epidemiologiczne dot. występowania SM w naszym kraju są niedoszacowane, ponieważ pochodzą z rejestrów prowadzonych tylko w niektórych regionach kraju. Brakuje danych obejmujących całą populację.

Stwardnienie rozsiane może wystąpić w każdym wieku, jednak pierwsze objawy choroby pojawiają się zwykle między 20. a 40. rokiem życia. W przypadku RRMS kobiety chorują znacznie częściej (3:1), natomiast w PPMS zachorowalność jest podobna w przypadku kobiet i mężczyzn.

Danuta, Karolina, Magda – chorują na SM. U każdej z nich choroba ma inny przebieg, ale u wszystkich – dzięki podjętemu leczeniu – udało się zahamować jej postęp. Tu podzieliły się swoimi doświadczeniami.

Na pytania dotyczące stwardnienia rozsianego odpowiada nasz ekspert – prof. dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa. Tutaj znajdziesz również materiały edukacyjne.

Partnerzy kampanii

Organizator