Piśmiennictwo

Stwardnienie rozsiane

 1. https://www.mp.pl/pacjent/neurologia/choroby/151119,stwardnienie-rozsiane
 2. https://ptsr.org.pl/stwardnienie_rozsiane,czym_jest_sm,102.asp
 3. https://www.mp.pl/neurologia/stwardnienie-rozsiane/183095,rozpoznawanie-stwardnienia-rozsianego-aktualizacja-kryteriow-mcdonalda-w2017-roku
 4. http://www.phmd.pl/api/files/view/544383.pdf
 5. https://www.roche.pl/pl/innowacje/neurologia/stwardnienie-rozsiane.html
 6. Leczenie stwardnienia rozsianego w Polsce. Jak poprawić sytuację polskich pacjentów? Izabela Obarska Warszawa, 18.04.2019
 7. http://www.sminaczej.pl/pdf/3.1.prezentacja_konfer.13.04.19_kk.pdf
 8. https://www.termedia.pl/f/f/7033f475751652ae44f8eb29238bdc6d.pdf
 9. https://wiedzapacjenta.roche.pl/pl/trials/neurodegenerative-disorder/multiple-sclerosis.html
 10. Diagnosis of multiple sclerosis: 2017 revisions of the McDonald criteria - https://www.thelancet.com/journals/laneur/article/PIIS1474-4422(17)30470-2/fulltext#%20
 11. https://www.mp.pl/neurologia/stwardnienie-rozsiane/183095,rozpoznawanie-stwardnienia-rozsianego-aktualizacja-kryteriow-mcdonalda-w2017-roku
 12. https://ptsr.org.pl/stwardnienie_rozsiane,czym_jest_sm,102.asp
 13. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3707353/ - stosunek chorujących kobiet do mężczyzn

 

Rdzeniowy zanik mięśni

 1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1352/
 2. https://www.fsma.pl/rdzeniowy-zanik-miesni/
 3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Rdzeniowy_zanik_mi%C4%99%C5%9Bni
 4. https://www.wapteka.pl/blog/artykul/rdzeniowy-zanik-miesni-sma-rodzaje-objawy-diagnozowanie-oraz-leczenie-jakie-sa-rokowania-pacjentow-z-sma
 5. https://pulsmedycyny.pl/pierwsze-dziecko-w-polsce-otrzymalo-w-pierwszej-dobie-zycia-lek-na-sma-1001672
 6. https://www.orpha.net/data/patho/Pro/pl/RdzeniowyZanikMiesniTypu1_PL_pl_PRO_ORPHA83330.pdf
 7. https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Search.php?lng=EN&data_id=633&Disease_Disease_Search_diseaseGroup=sma&Disease_Disease_Search_diseaseType=Pat&Disease(s)/group%20of%20diseases=Proximal-spinal-muscular-atrophy&title=Proximal%20spinal%20muscular%20atrophy&search=Disease_Search_Simple
 8. https://neurologia-dziecieca.pl/nd00.php?id=415&lang=pl
 9. https://neurologia-dziecieca.pl/neurologia_52-11-17.pdf

 

Choroba Devica

 1. Katarzyna Buska-Mach, XXI wiek w neurologii: 1 rok przynosi więcej niż 200 lat, 2019; w: https://euroimmun.pl/blog/xxi-wiek-w-neurologii-1-rok-przynosi-wiecej-niz-200-lat/, dostęp: kwiecień 2021.
 2. Selmaj K, Selmaj I. Novel emerging treatments for NMOSD. Neurol Neurochir Pol. 2019;53(5):317-326. 
 3. Krystyna Gospodarczyk-Szot i wsp., Choroba Devica (NMO) oraz choroby ze spektrum NMO, Polski Przegląd Neurologiczny, 2016, tom 12, nr 4.
 4. Roche, NMOSD: Where we have come from, and where we have to go;  w: https://www.roche.com/research_and_development/what_we_are_working_on/neuroscience/neuromyelitis-optica-spectrum-disorder.htm, dostęp: kwiecień 2021.
 5. Murrell D., What's to know about Devic's disease?, 2018; w: https://www.medicalnewstoday.com/articles/170302#diagnosis, dostęp: kwiecień 2021.
 6. pl, Choroba Devica; w: https://www.antyneuronalne.pl/choroby/zespol-devica/, dostęp: kwiecień 2021.
 7. Agnieszka Damiza-Detmer , Marta Milewska-Jędrzejczak , Małgorzata Pawełczyk , Izabela Damiza , Andrzej Głąbiński, Spektrum neuromyelitis optica spectrum disorder (NMOSD) – rozpoznanie, epidemiologia, przebieg kliniczny, leczenie. Aktualn Neurol 2019, 19 (1), p. 19–26.
 8. Oregon Health and Science University, Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder (NMOSD); w: https://www.ohsu.edu/brain-institute/neuromyelitis-optica-spectrum-disorder-nmosd, dostęp: kwiecień 2021.
 9. Wingerchuk DM, Banwell B, Bennett JL, et al. International consensus diagnostic criteria for neuromyelitis optica spectrum disorders. Neurology. 2015;85(2):177-189.
 10. Zakrzewska-Pniewska B. i wsp., Zasady diagnostyki i leczenia chorób ze spektrum zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego. Rekomendacje Sekcji Stwardnienia Rozsianego i Neuroimmunologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego; Polski Przegląd Neurologiczny 2023; 19 (1): 24–37.

Partnerzy kampanii

Organizator