SMA

rdzeniowy zanik mięśni

SPRAWY MAŁEJ ADY

Ada, bohaterka komiksu, choruje na rdzeniowy zanik mięśni i porusza się na wózku. Nie przeszkadza jej to w pełnym przygód życiu, w którym towarzyszą jej rodzice, brat, przyjaciółka Lenia, szkolni koledzy, nauczyciele, terapeuci oraz wierna papuga. „Sprawy małej Ady” to nowoczesne narzędzie edukacyjne dla dzieci, nauczycieli i rodzin, promujące włączanie osób dotkniętych chorobą nerwowo-mięśniową w życie społeczne. Komiks powstał we Włoszech, w wyniku współpracy pedagogów, psychologów i ilustratorów.

Na pytania dotyczące rdzeniowego zaniku mięśni odpowiada nasz ekspert – prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk. Tutaj znajdziesz również materiały edukacyjne.

Partnerzy kampanii

Organizator