SMA

Rdzeniowy zanik mięśni

Epidemiologia

Częstość występowania SMA jest szacunkowa. Badania historyczne oceniające częstość występowania choroby były ograniczone brakiem możliwości badań genetycznych. Niektórzy oceniają, że ogólna częstość występowania SMA wynosi od 1 do 2 na 100 000 osób.

Badania epidemiologiczne nad SMA w Europie, prowadzone w latach 2011-2015, wskazywały na częstość zachorowania od 1 na 3900 do 1 na 16000.

Szacuje się, że obecnie w Polsce żyje około 1000 chorych na SMA, a co roku rodzi się około 40–50 dzieci, u których rozpoznaje się rdzeniowy zanik mięśni, w tym 30–40 dzieci z najcięższą postacią choroby.

Inga, Ewa, Gabrysia, Patrycja ... to osoby, które zmagają się z SMA. Każda z nich ma inną historię. Tu dzielą się swoimi doświadczeniami i przebiegiem choroby.

Na pytania dotyczące rdzeniowego zaniku mięśni odpowiada nasz ekspert – prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk. Tutaj znajdziesz również materiały edukacyjne.

Partnerzy kampanii

Organizator