PPSM

postać pierwotnie postępująca SM

Poznaj nasze historie

Maciej

Maciej choruje na pierwotnie postępującą postać SM. Obecnie otrzymuje leczenie, które zahamowało postęp choroby.

Na pytania dotyczące postaci pierwotnie postępującej stwardnienia rozsianego odpowiada prof. dr hab. n. med. Alina Kułakowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Partnerzy kampanii

Organizator