O kampanii

NEUROzmobilizowni - razem w działaniu

NEUROzmobilizowani.pl to kampania edukacyjna, której celem jest wspieranie osób z chorobami neurologicznymi – SM, SMA i choroba Devica – oraz ich bliskich, a także podnoszenie świadomości wśród społeczeństwa na temat chorób neurologicznych – stwardnienia rozsianego (SM), rdzeniowego zaniku mięśni (SMA) i choroby Devica (NMOSD).

Na stronach kampanii można znaleźć najważniejsze informacje dotyczące tych chorób, takie jak: epidemiologia, objawy, diagnostyka, nowoczesne możliwości terapeutyczne, a także filmy z ekspertami medycznymi, którzy odpowiadają na najczęstsze pytania i filmy z pacjentami, którzy dzielą się swoimi historiami ku pokrzepieniu serc.

Zapewnienie odpowiedniej opieki i dostęp do najnowocześniejszych terapii może w znaczny sposób wpłynąć na jakość życia pacjentów. 

 

SM

Stwardnienie
rozsiane

Przewlekła, zapalna, choroba ośrodkowego układu nerwowego, w której dochodzi do wieloogniskowego uszkodzenia – demielinizacji włókien tkanki nerwowej.

SMA

Rdzeniowy
zanik mięśni

Rzadkie, genetycznie uwarunkowane schorzenie nerwowo-mięśniowe przejawiające się degeneracją neuronów jąder przednich rdzenia kręgowego.

NMOSD

Choroba
Devica

Choroby układu nerwowego, w przebiegu których dochodzi do niszczenia ochronnej otoczki (mieliny) wokół nerwu wzrokowego i rdzenia kręgowego.

Partnerzy kampanii

Organizator