Aktualności

Stwardnienie rozsiane a absencja w pracy

41% - aż tyle osób z rzutowo-remisyjną postacią stwardnienia rozsianego przyznało, że z powodu zaostrzeń objawów choroby musiało korzystać ze zwolnień lekarskich w ciągu ostatnich 3 miesięcy.

To wyniki badania, przeprowadzonego w Hiszpanii, w grupie 189 pacjentów z SM w postaci rzutowo-remisyjnej, u których chorobę zdiagnozowano maksymalnie 2 lata wcześniej. Najczęstszymi przyczynami nieobecności w pracy były depresja, stany lękowe, zmęczenie i pogorszenie funkcji poznawczych. 

Oznacza to, że utrata produktywności jest poważnym problemem nawet w przypadku osób z niedawno rozpoznanym i stosunkowo krótko trwającym SM. To kolejny argument za tym, aby skutecznie leczyć SM już od samego początku trwania choroby!

Źródło: "Measuring productivity loss in early relapsing-remitting multiple sclerosis" Multiple Sclerosis and Related Disorders 2021

Partnerzy kampanii

Organizator